Usikker på hvilket loft og bounce du skal velge for køllene dine?

 

LOFT

Når du velger loft på køllene dine, er det viktig å sikre jevn lengde i slagene mellom køllene. For å oppnå dette er utgangspunktet å få riktig loftintervall på køllene. Begynn med å forsikre deg om hvilket loft din Pitch har. Eksempel: Pitch = 46°, deretter bør køllene ha følgende lofter: 50°, 54° og 58°.

 

BOUNCE

Finn riktig bounce for deg. (Høy bounce = høyere grader).

Hva passer best for deg:

      HIGH BOUNCE

Høyt bouncede wedger passer best for spillere som graver i balltreffet, tar dype gressklumper, mykere forhold (f.eks. parkbaner) og bunkere med dyp fin sand.

     LOW BOUNCE

Wedges med minimalt bounce vil være bedre egnet for spillere som sveiper ballen, tar grunne gressklumper, spiller på fastere gress (f.eks. links-baner) og i bunkere med tung, grov sand eller bunkere med lite sand.

 

Hvis begge alternativene passer for deg - velg mid bounce